De Re Militari

Projekt, skład i przygotowanie do druku Czasopisma dla wydawnictwa Infort.