Wystawa Zza kraty

Projekt i przygotowanie do druku plansz wystawowych dla Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności.